4512

HERZ PUMFIX WP – за топлотни пумпи, без циркулациона пумпа

PUMFIX WP

  • Štedi novac, prostor i vreme.
  • Predmontirani priključak za pumpu, dužina 180 mm

Sastoji se od:

  • Kuglastog ventila sa termometrom u ručici ventila (crvena-potis, plava-povrat)
  • Nastavka sa nepovratnim ventilom u povratu
  • Nastavka sa zapornim ventilom u potisu
  • Izolacije
  • Razmak između potisa i povrata: 125 mm
  • Maks. radna temperatura: 110 °C kratkoročno 160 °C
  • Maks. radni pritisak: 10 bar
  • Temperaturni opseg: 0 °C do 120 °C.
KAT_STR_SIFRA
1451204