4217

STRÖMAX-GM, Вентил за регулирање на успонски водови и мерење на диференцијален притисок, 4217 GML

Вентил за регулирање на успонски водови, прав модел, со мерни вентили, со приклучок за импулсна цевка

Куќиште од CR месинг муф x муф, без вертикален од на вретеното, заптивање на вретеното со двоен О-прстен. Предподесувањето се врши преку граничникот на одот, дигитално читање на предподесувањето на прозорецот на рачниот волан. Приклучок за импулсни цевки за регулаторот на диференцијалниот притисок монтиран на вентил. Два мерни вентила (2 0284) се монтирани покрај рачниот волан. Пломбата за предподесување е 1 6517 04 и маркер за читање 1 6517 05 се вклучени во испораката. Макс. работна температура 130 °C Макс. работен притисок 16 bar

kvsDNBroj artiklaPakovanje
0,93 15 LF 1 4217 10 1
3,49 15 MF 1 4217 19 1
6,05 15 1 4217 11 1
6,11 20 1 4217 12 1
9,22 25 1 4217 13 1
18,83 32 1 4217 14 1
23,29 40 1 4217 15 1
35,26 50 1 4217 16 1
52,14 65 1 4217 17 1
76,10 80 1 4217 18 1
KAT_STR_SIFRA
1421710
1421719
1421711
1421712
1421713
1421714
1421715
1421716
1421717
1421718