0284

Мерен вентил со приклучок за импулсен вод

Мерен вентил со приклучок за импулсен вод

Направен е од месинг, поклопец со сина боја (поврат) за приклучување на мерен компјутер.

Dim.EAN
90 04174
Broj artiklaPakovanje
1/4  

02700 0

1 0284 03 20
KAT_STR_SIFRA
1028403