Трокрак мешачки вентил MIX 160 со двонасочен правец на проток

2 7766

Трокрак мешачки вентил MIX 160 со двонасочен правец на проток

HERZ-Вентил за мешање за системи за пивка вода

42 l/min на 3 bar-a на притисок на вода. Минимален проток на вода 4 l/min. Температура на мешање 38–50 °C ± 2 K. Максимална температура на водата 90 °C, 10 bar

DNEAN
90 04174
Broj artiklaPak.
15 59980 4 2 7766 54 1

KAT_STR_SIFRA
2776654