Филтер за нечистотија, големина на отвор на сито 0,5 mm

2662

Филтер за нечистотија, големина на отвор на сито 0,5 mm

Филтер за нечистотија, големина на отвор на сито 0,5 mm

Оперативна температура од - 10 °C до 110 °C (вода од 0 °C до 110 °C).

kvsPNDim.EAN
383 000282
Broj artiklaPak.
2,55 16 15 7070 1 2662 01 25
5,60 16 20 7087 1 2662 02 25
8,20 16 25 7094 1 2662 03 16
KAT_STR_SIFRA
1266201
1266202
1266203