HERZ-Комплетна станица за регулација на подно греење, 230 V, 50 Hz – приклучок лево

F532

HERZ-Комплетна станица за регулација на подно греење, 230 V, 50 Hz – приклучок лево

COMPACTFLOOR, се состои од:

Разделник со топметри, собирник со термостатски вентили, испуштање на воздух, празнење со помош на приклучок за црево, држачи за разделник, термомотори за регулирање на греен круг, механичка регулација на температура, вентил на заклучување, циркулациона пумпа, автоматска заштита од превисоки температури со исклучување на пумпата, регулирање на диференцијален притисок со преструен вентил, фабрички монтирано во разделно шкафче од поцинкуван бронзен лим, рамка и врата со бела боја (RAL 9010). Вградена длабочина променлива (80–110 mm), висина 705–775 mm, носачите на цевки може да се тргнат.

Dim.EAN
90 04174
Broj artiklaPakovanje
3-izlaza 47050 9 3 F532 13 1
4-izlaza 47051 6 3 F532 14 1
5-izlaza 47052 3 3 F532 15 1
6-izlaza 47053 0 3 F532 16 1
7-izlaza 47054 7 3 F532 17 1
8-izlaza 47055 4 3 F532 18 1
9-izlaza 47056 1 3 F532 19 1
10-izlaza 47057 8 3 F532 20 1
11-izlaza 47058 5 3 F532 21 1
12-izlaza 47059 2 3 F532 22 1
KAT_STR_SIFRA
3F53213
3F53214
3F53215
3F53216
3F53217
3F53218
3F53219
3F53220
3F53221
3F53222