HERZ-Комплетна станица за регулација на подно греење, 230 V, 50 Hz – приклучок десно

F532

HERZ-Комплетна станица за регулација на подно греење, 230 V, 50 Hz – приклучок десно

COMPACTFLOOR, се состои од:

Разделник со топметри, собирник со термостатски вентили, испуштање на воздух, празнење со помош на приклучок за црево, држачи за разделник, термомотори за регулирање на греен круг, механичка регулација на температура, вентил на заклучување, циркулациона пумпа, автоматска заштита од превисоки температури со исклучување на пумпата, регулирање на диференцијален притисок со преструен вентил, фабрички монтирано во разделно шкафче од поцинкуван бронзен лим, рамка и врата со бела боја (RAL 9010). Вградена длабочина променлива (80–110 mm), висина 705–775 mm, носачите на цевки може да се тргнат.

Dim.EAN
90 04174
Broj artiklaVKE
3-izlaza 99761 7 3 F532 03 1
4-izlaza 99762 4 3 F532 04 1
5-izlaza 99763 1 3 F532 05 1
6-izlaza 99764 8 3 F532 06 1
7-izlaza 99765 5 3 F532 07 1
8-izlaza 99766 2 3 F532 08 1
9-izlaza 99767 9 3 F532 09 1
10-izlaza 99768 6 3 F532 10 1
11-izlaza 99769 3 3 F532 11 1
12-izlaza 99770 9 3 F532 12 1
KAT_STR_SIFRA
3F53203
3F53204
3F53205
3F53206
3F53207
3F53208
3F53209
3F53210
3F53211
3F53212