HERZ-Разделник со горни делови на заклучување, за подно греење – комплет, DN 25

8531

HERZ-Разделник со горни делови на заклучување, за подно греење – комплет, DN 25

Разделник за подно греење, DN 25

Големина 1 се состои од разделник со топметри, собирник со термостатски горни делови, испуштање на воздух, празнење со помош на приклучок за црево, чепови, држачи, Излезите на разделник и собирник не се еден под друг туку поместени. Цевест приклучок 3/4, разделник со внатрешен навој 1.

Broj artiklaDim.Pakovanje
1 8531 03 3 izlaza 1
1 8531 04 4 izlaza 1
1 8531 05 5 izlaza 1
1 8531 06 6 izlaza 1
1 8531 07 7 izlaza 1
1 8531 08 8 izlaza 1
1 8531 09 9 izlaza 1
1 8531 10 10 izlaza 1
1 8531 11 11 izlaza 1
1 8531 12 12 izlaza 1
1 8531 13 13 izlaza 1
1 8531 14 14 izlaza 1
1 8531 15 15 izlaza 1
1 8531 16 16 izlaza 1

HERZ-Normdiagramm

KAT_STR_SIFRA
1853103
1853104
1853105
1853106
1853107
1853108
1853109
1853110
1853111
1853112
1853113
1853114
1853115
1853116