Прес фитинг T-дел, кој се вкрстува

P 7200

Прес фитинг T-дел, кој се вкрстува

Невкрстувачки T-дел

Невкрстувачки T-дел немонтиран, 6 x приклучок,внатрешен навој Rp 1/2 за адаптер на приклучок за цевка (14–26) 1 6266 01 или P 7016 18, посебно се нарачуваат.

EAN
90 04174
Broj artiklaPak.
15370 9 P 7200 31 2
KAT_STR_SIFRA
P720031