HERZ- Floor Fix, монтажни комплет за регулирање за подно греење

8100

HERZ- Floor Fix, монтажни комплет за регулирање за подно греење

Floor Fix, регулативен комплет за подно греење

За регулирање на собна температура и ограничување на температура на медиуми. Регулирање на температурата на собата со помош на термостат со далечинско наместување 1 9330. Цевни приклучоци за HERZ комплети за стегање. Испораката вклучува вѕидана монтажна кутија и поклопец. Поклопецот е бела боја.

Broj artiklaDimenzijaPakovanje
1 8100 10 3/4 1

HERZ-Floor Fix, регулативен комплет за подно греење за регулирање на собна температура и ограничување на температурата во медиуми. Регулирање на температурата на собата со помош на термостат со далечинско приспособување 1 9330. Цевни прклучоци за HERZ комплети за стегање. Испораката вклучува вѕидана монтажна кутија и поклопец. Прохронски поклопец.

Broj artiklaDimenzijaPakovanje
1 8100 11 3/4 1

 

HERZ-Normdiagramm

KAT_STR_SIFRA
1810010
1810011