HERZ-Регулационен вентил со мерна бленда на електромоторен погон, 7217GV

7217

HERZ-Регулационен вентил со мерна бленда на електромоторен погон, 7217GV

Регулационен и контролен вентил GV

За регулирање на голем проток. Направен од отпорен децинкуван месинг со навоен приклучок M 28 x 1,5 за врска со моторен погон за две точки или модуларна регулација на проток. Должина на од 4 mm. Приклучоци за мерење на диференцијален притисок се поставени пред и зад вретеното на вентилот. Погонот за вентил се нарачува одделно. Алатот за регулација на проток 1 4006 02 се нарачува одделно.

kvsDNEAN
90 04174
Broj artiklaPakovanje
5,0 15 46620 5 1 7217 71 1
5,6 20 46621 2 1 7217 72 1
- 25 46622 9 1 7217 73 1

 

 

 

KAT_STR_SIFRA
1721773
1721771
1721772