Šeme

VentiliKotlovi

Sve šeme su važeće u trenutku štampanja i informativne su prirode. Firma zadržava pravo na izmene zbog razvoja i unapređenja. Može doći do izmena u tehničkom opisu i karakteristikama. HERZ Armaturen ne snosi nikakvu odgovornost za pogrešno povezane instalacije. Za sva pitanja kontaktirati najbliže HERZ Armaturen predstavništvo.