STROMAX-MW регулационен вентил за системи за дистрибуција на вода за пиење во згради, со косо седиште

4117MW

STROMAX-MW регулационен вентил за системи за дистрибуција на вода за пиење во згради, со косо седиште

STROMAX-MW регулационен вентил за системите на дистрибуција на пивка вода во згради, со косо седиште, со мерни вентили, внатрешен навој на приклучокот

Телото на вентилите од постојан поцинкуван месинг, два мерни вентила 1 0284 монтирани.

  • Од двете страница приклучница со навој по ISO 7/1.
  • Можно празнење, додатоци за празнење се нарачуваат посебно.
  • Протокот низ вентилите се одредува на мерни вентили со мерење на диференцијален притисок.
  • Предподесувањето на вентилите се врши со ограничување на одот на вретеното со помош на чаура за предподесување.
  • Завојното вретено на вентилот е со трајна и сигурна заптивка со помош на О-прстен.
  • Заптивките се од материјал кој од физиолошка гледна точка не е штетен за здравјето на луѓето.
min.
l/s
DNEAN
90 04174
Broj artriklaPak.
0,42 15 43380 1 2 4117 51 5
0,54 20 43390 0 2 4117 52 5
0,91 25 43400 6 2 4117 53 5
1,40 32 43410 5 2 4117 54 5
2,06 40 43420 4 2 4117 55 1
4,21 50 43430 3 2 4117 56 1

KAT_STR_SIFRA
2411751
2411752
2411753
2411754
2411755
2411756