Klinikzentrum

Klinikzentrum

Nis, SR

Клиничкиот центар во Ниш е вториот по големина во Србија со своите 1460 кревети и нуди услуги на целиот источен и јужен дел од земјата со околу 3 милиони луѓе. Комплексот беше реконструиран во поглед на енергетска ефикасност во 2013 година.

HERZ во проектот:

7723 9860 3723