Стручни текстови

 • Решавање проблеми поврзани со зголемување на притисокот во инсталации за вода за пиење

  Решавање проблеми поврзани со зголемување на притисокот во инсталации за вода за пиење

  29 09 2013
  Освен предностите од подобрената удобност и едноставност, воведувањето на топловодно греење во зградите предизвикува проблеми во поврзувањето повеќе поголеми системи за греење кои се користат за снабдување на зградите.
 • HERZ Strömax 4217 GM

  HERZ Strömax 4217 GM

  29 09 2013
  Освен предностите од подобрената удобност и едноставност, воведувањето на топловодно греење во зградите предизвикува проблеми во поврзувањето повеќе поголеми системи за греење кои се користат за снабдување на зградите.
 • Легионела

  Легионела

  25 07 2013
  Системите за производство, дистрибуција и користење на вода за пиење во земјите кои се грижат за здравјето на населението (на пример, државите од ЕУ) мора да ги исполнуваат најстрогите норми за хигиена на водата за пиење и загадување на водата со тешки метали.
 • Материјали за арматури во системи за вода за пиење

  Материјали за арматури во системи за вода за пиење

  25 07 2013
  За да стигне водата за пиење до крајниот корисник со задоволителен квалитет, треба сите елементи во синџирот, од фабриката за вода па до домашните инсталации, да се изведени во согласност со дефинираните стандарди, а целата опрема што се вградува во синџирот да биде со пропишан квалитет.
 • HERZ Armaturen котли на биомаса

  HERZ Armaturen котли на биомаса

  09 07 2013
  HERZ е препознатливо име во областа на греењето. Повеќе од 115 години произведува опрема според која најголемиот број професионалци и корисници го препознаваат, а тоа е арматура за грејни тела и регулациона арматура.
 • Herz TS

  Herz TS

  25 04 2013
  Voreinstellkalkulator für Thermostatventile und Ventilauswahlprogramm
 • HERZ повеќеслојни цевки и press фитинзи

  HERZ повеќеслојни цевки и press фитинзи

  17 04 2013
  HERZ повеќеслојната цевка е развиена за повеќенаменска употреба и сложени инсталациски структури. Може едноставно и економично да се обработува, а се истакнува со висок квалитет, сигурност и долготрајност. Покрај тоа, може целосно да се рециклира. HERZ повеќеслојните цевки се изработуваат на најмодерни производствени машини и според повеќедецениско технолошко и производствено искуство.
 • HERZ Комби вентили 4006 и 4006 SMART

  HERZ Комби вентили 4006 и 4006 SMART

  17 04 2013
  Хидрауличното балансирање во КГЛ системите е секогаш актуелна тема. Компанијата HERZ се занимава со оваа тема уште од 1960-тите години. Комби вентилите се едноставни и елегантни решенија и олеснување во секојдневната работа на проектантите, бидејќи го скратуваат времето потребно за проектирање на КГЛ системи.