Erste Campus

erste campus

Wien, AT

Erste Campus е дел од мега проектот Quartier Belvedere, нова населба во 10-тата област на Виена.
Проектот ќе биде завршен во 2016 година

HERZ во проектот:

3924 4002 4007F 4017M 4218 GMF 4218 GF 7723