Anadolubank

Anadolubank

Istanbul, TR

Новото седиште на Andolubank (отворање во 2014 година) е во финансискиот центар на Истанбул и се простира на 28.000 m2.

HERZ во проектот:

4006 7711