Park Avenue

Park Avenue

Kiew, UA

Поради внимателното планирање, Park Avenue беше награден за најдобар станбен комплекс на Украинскиот натпревар „Бренд на годината 2010“

HERZ во проектот:

7723 Standard thermostatic head 4007 4117M 4001